De fiscus en Feestpakketten


  • Het geschenk mag een maximale waarde in het economisch verkeer hebben van 70 euro inclusief omzetbelasting.
  • Het geschenk dient te worden gegeven ter gelegenheid van een algemeen erkende feestdag of St. Nicolaas.
  • Het geschenk dient ook daadwerkelijk op of omstreeks de algemene feestdag of St. Nicolaas aan de werknemers te worden verstrekt.
  • Er kan slechts éénmaal per jaar gebruikt gemaakt worden van deze regeling.
  • Het geschenk mag niet bestaan uit geld.
  • Transportkosten vallen buiten de heffing.
  • Uw werknemer mag geen recht hebben op het geschenk.
  • U moet als werkgever/inhoudsplichtige derhalve ieder jaar opnieuw de beslissing nemen of u uw werknemers in het kader van de feestdagenregeling een geschenk wilt geven.
  • U dient als werkgever/inhoudsplichtige bij wijze van eindheffing over de waarde in het Economisch verkeer van het geschenk 20% loonbelasting te betalen.

Bron: Dutch Christmas Gifts


 Bekijk ook andere Adviesplaats sites:
Random tip:
Mandje Dikbier

Copyright © Ventura Connect Group BV 2019

Algemene voorwaarden - Disclaimer

Adviesplaats.nl
Het antwoord op al uw vragen
Kado-kerst-feestpakketten